1403/02/31
رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در سانحه سقوط بالگرد به همراه همراهانش در سفر به استان آذربایجان شرقی دعوت حق را لبیک گفت.
1403/02/24
دوره های آموزش شرکت به جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل شاغل در این بخش بصورت دوره ای برگزار خواهد شد.