+ نمایش

1353

خریداری از سوی بانک رهنی

از سوی بانک رهنی(سابق) خریداری و آنرا به منظور مکانی برای امور رفاهی، آموزشی و تفریحی همکاران بانک رهنی ایران


1382

تاسیس شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن

ارائه امور رفاهی و خدماتی بانک به این شرکت سپرده و مسئولیت ارائه خدمات مربوطه به همکاران بانک بر عهده شرکت محول گردید


1395

اخذ پروانه کسب

اخذ پروانه کسب رسته شغلی تالار برگزاری جشن و مراسم از اتحادیه مربوطه


1396

گواهینامه بین المللی استاندارد GMP

، با انجام تعمیرات اساسی در آشپزخانه موجود و ایجاد یک آشپزخانه نیمه صنعتی و مجهز، سعی در بهبود کیفیت و شرایط پخت خود نمود و در این خصوص موفق به اخذ استانداردایزوGMP شد