استخر سرپوشیده پردیس فرمانیه
 استخر سرپوشیده با ابعاد 12|*25 به همراه استخر کودکان، بوفه، سونا خشک با گنجایش 15  نفر، سونا بخار با گنجایش 15  نفر،جکوزی با ظرفیت 15 نفر حوضچه آب سرد با گنجایش 5 نفر و تونل مه و دارای سیستم لاندری  می باشد. در ضمن این مجموعه با گنجایش 100 عدد لاکر الکترونیکی (رختکن)، آماده عقد قرارداد با سازمان ها و مدارس به منظور استفاده تفریحی، آموزشی،پانسیون و مجری طرح صبا آموزش و پرورش نیز می باشد.