تماس با مجموعه ورزشی
تلفن مستقیم بخش ورزش: 22288256-22289444
GYM@farmanie.ir
22289445-22288256
فرماینه- بلوار شهید لواسانی- بین کامرانیه و دیباجی- جنب باغ سفارت ایتالیا- مجتمع پردیس فرمانیه