1397/09/05
طبق تقدیرنامه شماره 972/14840/11214 مورخ 1397/07/07 صادره از سوی جناب آقای ابوالفضل مکرمی فر مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی ، هتل سلام مشهد به عنوان "واحد گردشگری برتر استان" در سال 1397 انتخاب گردید.

  این موفقیت ارزشمند را به جناب آقای ارجمند مدیریت ، سایر مدیران و پرسنل محترم و پر تلاش مجموعه وزین هتل سلام تبریک عرض نموده و انتظار دارد که همزمان با برنامه ریزی لازم جهت تداوم کسب اینگونه توفیقات نسبت به تحقق اهداف ابلاغی و تأمین رضایت ذینفعان محترم (بانک مسکن ، کارکنان و خانواده آنان) نیز چون همیشه اقدام مستمر معمول دارند.